Nu sjunker servicenivån i Raseborg

Tuffa tider. Nu måste Raseborgs stad effektivera verksamheten över hela linjen. Bild: Lina Enlund

Samarbetsförhandlingar samt minskade förmåner för stadens anställda och en lägre servicenivå för raseborgarna. Det är vad som krävs för att balansera stadens ekonomi.

Raseborgs stads ekonomi inte bara går på knäna, den kryper på blödande knän. Staden borde spara 4,1 miljoner för att nå en budgetram på plus minus noll. Den gällande ekonomiplanen förutsätter ett över...