Nu möts Sjundeå fullmäktige på Facebook

Öppenhet. Sjundeås fullmäktigemöten strömmas direkt på kommunens Facebooksida och kan också ses i sin helhet efter mötet. Bild: Screenshot

Sjundeå fullmäktige möttes i måndags i Folksam Arena. Mötena kan numera beskådas live på kommunens Facebook-sida.

Liveströmningen testades redan under det förra fullmäktigemötet men nu var det mera "på riktigt" enligt Stefan Svanfeldt (SFP) som via sitt företag håller i trådarna för det tekniska genomförandet.

– Det har tidigare varit tal om att sända mötena på webben men lösningarna har varit så dyra att det inte har gått att genomföra. Nu i och med Facebook live är det enkelt att få servicen.

Någon direkt tittarsuccé har sändningen inte varit – mellan tio och tjugo personer tittar på den – men den är ändå en viktig markör.

– Det är ett tecken på öppenhet som jag tror är helt bra. Jag tror att det kommer att fortsätta eftersom det i princip inte kostar kommunen någonting.

Biblioteket ska utvecklas

Innehållsmässigt var mötet i Sjundeå ingen rysare. Mest uttalade sig de förtroendevalda om det nya bibliotekssystemet, som nu slutligen godkändes. Fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 10 000 euro för att köpa aktier i bolaget Koha-Suomi som producerar det nya systemet.

I samband med detta ärende ställde Antero Honkasalo (V) frågor om hur Sjundeå bibliotek i övrigt ska utvecklas. Också Åke Holmlund (obunden), Stefan Svanfeldt (SFP) Kari Vierinen (Saml) ville veta mera om bibliotekets tillstånd.

– Nuläget är väldigt sorgligt, biblioteket har få besökare och i hyllorna står samma böcker som då jag flyttade till kommunen för trettio år sedan, sade Honkasalo.

Bildningschef Jukka Pietinen kunde härvidlag komma med goda nyheter: 18 000 euro är reserverat för att höja bibliotekets profil och göra det trivsammare.

– Vi kommer att skaffa en ny låne- och returautomat och en ny lånedisk. Jag har beställt mjuka möbler för barn och också övriga möbler kommer att förnyas.

Ska möta skolornas behov

Bildningssektorn kommer ytterligare att be om ett investeringsanslag för nästa år för att kunna bygga ett mötesrum och ett rum för uppsökande ungdomsarbete i biblioteket.

– Salen är stor så det ryms mycket väl. Dessutom är tanken att ungdomsarbetet i högra grad skulle kunna använda biblioteket efter stängningsdags.

När det gäller verksamheten har en arbetsgrupp med representanter för skolorna och förskolorna bildats och haft sitt första möte.

– Vi konstaterade att det finns mycket att göra för att biblioteket ska kunna användas i skolorna och i förskoleundervisningen på det sätt som beskrivs i den nya läroplanen.