Nu läser Hangöbarnen språk från ettan

Säg efter. Läraren Heidi Sjögren instruerar förstaklassarna Edvin Baarman och Lykke Lundqvist. Bild: Peter Lundqvist

Från och med denna höst inleder samtliga ettor i Hangö språkstudier redan i årskurs ett. Detta är två år tidigare än innan.

– Jag tycker det är en positiv förändring, säger Karl-Erik Gustafsson, bildningsdirektör i Hangö.Det är lagändringen om tidigarelagd språkundervisning som manat fram denna reform. Den fastställer att...