Nu krävs det ansvar av oss alla

Situationen för kommunerna är krävande. En stor del av kommunerna har redan en trängd ekonomi.

Coronapandemin i världen har utvecklats snabbt. Regeringen Marin har tagit i bruk undantagslagstiftning vilket visar hur allvarlig situationen är.

Läget är historiskt på många sätt. Restriktionerna påverkar allas våra liv. Vi är tvungna att leva utanför vår bekvämlighetszon – för att trygga vår egen och våra medmänniskors hälsa. Nu krävs det gemensamt ett medborgaransvar, ödmjukhet och omtanke av oss alla.

Kommunerna har fått verkställa en stor del av de förordningar regeringen kommit med. I Ingå har tjänstemännen sedan regeringens första åtgärder noga följt med läget. Servicen uppdateras enligt de behov som uppstår och kommunen är i beredskap varje dag. Invånarnas hälsa är nu första prioritet.

Situationen för kommunerna är krävande. En stor del av kommunerna har redan en trängd ekonomi. Regeringen meddelade på måndagen om åtgärder för att stimulera kommunernas ekonomi. Troligtvis kommer kommunerna att vara i behov av mera hjälp ännu när bilden av de ekonomiska konsekvenserna blir tydligare.

Den här situationen har en stor effekt på näringslivet. Börsen har raserat och flera bolag har meddelat om permitteringar och samarbetsförhandlingar. Situationen är speciellt trängd för små- och medelstora företag, inte minst för att efterfrågan nu har minskat rejält. Regeringen har meddelat om omfattande åtgärder för att hjälpa till också här. Mer åtgärder kommer säkert att behövas.

Flera företag har kommit med innovativa idéer med till exempel hemleverans av olika produkter, det har vi också sett i Västnyland. I det här läget kan vi alla dra vårt strå till stacken genom att konsumera lokalt. Vi vill alla ha kvar våra lokala företag, som dag efter dag producerar tjänster och varor för oss. Då vi konsumerar får vi inte glömma restriktionerna om att undvika människokontakter.

Det är viktigt att vi följer de direktiv och riktlinjer regeringen och myndigheterna ger. På det sättet kan vi undvika att pandemin sprids för snabbt i vårt land. Nu är det upp till var och en att hand om sig själv och ta hand om sina medmänniskor. Bara på det sättet kan vi minimera skadan för samhället.

Henrik Wickström, vice ordförande, SFP

Mer läsning