Platserna där soldatfamiljerna bodde kartläggs – det leder oss till 1700-talet i Snappertuna

Peter Bussman, Tom Swahn, Peter Ragnvaldsson och Margaretha Wildtgrube vill rikta ljuset mot de gamla soldattorpen. En del finns kvar, likt den här stugan i Båsa i Snappertuna. Bild: Lina Enlund

Soldattorpen i de svenska bygderna i Finland kartläggs inom stort projekt. Totalt kommer närmare 2 000 rotar att beröras, vilket betyder att över 10 000 namn och familjer lyfts fram.

"Efter Fältskiärens intygan har fehl i foten, Kan icke marchera och utan des mycket swag, får afskied."Så här lyder beslutet för soldaten Petter Båsberg under generalmönstringen av Nylands infanterire...