Nu kan Novias studerande planera konstruktioner virtuellt

Här presenterar byggingenjörsstuderande Mila Viksilä den nya teknologin genom att virtuellt bekanta sig med Rambolls nya huvudkontor. Bild: Lina Enlund

I går introducerade Yrkeshögskolan Novia en digital plattform för den nya generationen studerande vid byggmästar- och ingenjörsutbildningarna i Raseborg – detta tack vare ett intensifierat samarbete med konsultföretaget Ramboll.

– Det är fint att se att samarbetet syns konkret på campus och att det skapar möjligheter som vi skulle ha haft svårt att skapa ensamma, säger Novias rektor Örjan Andersson.

Novia får en ny och större inlärningsmiljö med det senaste inom Building Information Modeling, BIM. Det är en process och helt nytt sätt att arbeta som handlar om att skapa och använda 3D-modeller för att kommunicera hur byggnader, infrastruktur, energi och VVS planeras, projekteras, byggs och förvaltas. Utvidgningen sponsras av Ramboll. Satsningen är värd tiotusentals euro och omfattar bland annat 32 högeffektiva datorer.

– I och med BIM, kunde man säga att byggandet överlag i Norden nu äntligen "goes Rovio & Supercell". BIM-Room i Raseborg är nästa steg i den utvecklingen för Novia, våra studerande och våra samarbetsföretag, säger avdelningschef Mats Lindholm.

Virtuell teknologi såsom Virtual Reality och Mixed Reality i kombination med BIM tillför nya möjligheter i ingenjörens arbete. En fördel med virtuella ritningar är att alla involverade har tillgång till uppdaterade versioner av ritningarna vilket gör att man kan undvika missar i byggskedet. BIM kan också fungera som hjälpmedel när den färdiga byggnaden underhålls och när serviceåtgärder dokumenteras. Allt detta kan bland annat förebygga mögelproblem.

Byggnadsinformationsmodellering, som används om BIM på svenska, gör också att man kan jobba på distans, något som blir allt vanligare. Projektchef Frej Werner på Ramboll är en av Novias alumner och en av dem som aktivt jobbat för samarbetet med yrkeshögskolan. Han bor i Ekenäs och jobbar åtminstone en dag i veckan på distans.

– Det fungerar bra. Men snabba dataförbindelser är livsviktiga för att det ska lyckas.

"Mitt i prick"

Ramboll Finland och Novia började redan för tio år sedan aktivt samarbeta i utbildningsfrågor i form av ett strategiskt partnerskap. Inom samarbetet har bland annat ett tiotal examensarbeten skrivits, varav många handlat om just BIM.

– År 2013 intensifierades samarbetet med Novia, speciellt inom utvecklandet av det digitala BIM-kunnandet, som då antogs vara följande megatrend i branschen. Ett antagande vi i dag kan säga att träffade mitt i prick, säger Mikko Leppänen, teknisk direktör på Ramboll.

– Vi gör hellre så här än satsar 30 000 euro på en reklamkampanj för att locka studerande till oss. Och samarbetet med Novia är på en annan nivå än med någon annan läroinrättning, konstaterar Leppänen.

Under dessa år har flera ledande BIM-experter vid Ramboll undervisat byggstuderande i Raseborg i BIM. Tack vare sitt BIM-kunnande i internationella projekt utsågs exempelvis Novia-alumnen, byggnadsingenjören Max Levander på Ramboll, till årets unga konsult 2015 i Finland.

– Utrustningen som invigs i dag stöder aktivt studerande att uppnå de kompetenser som större ingenjörsbyråer har behov av. Den ökar våra studerandes attraktionskraft på arbetsmarknaden, säger Lindholm.

Leppänen säger att Novias studerande har placerat sig bra i Rambolls organisation.

– De jobbar i stora krävande projekt.

Mer läsning