Nu har knappt 73 procent av finländarna fått två doser vaccin

Nästan 83 procent av befolkningen över 12 år har fått sin första vaccindos, knappt 63 procent har fått två. Bild: SPT

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar om 213 nya fall av coronavirussmitta på måndagen.

Totalt har 133 851 positiva fall av corona konstaterats i Finland sedan pandemins början.

Institutet för hälsa och välfärd registrerade 213 nya coronafall på måndagen. Totalt 7 200 smittfall har registrerats de senaste två veckorna, uppger institutet.

Incidensen, alltså antalet smittfall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna, är nu 130, då motsvarande siffra under den föregående perioden på två veckor var 154.

Högst är incidensen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, 208, och lägst är incidensen på Åland, 16. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är det enda sjukvårdsdistrikt där incidensen är högre än 200.

Sammanlagt 100 coronapatienter vårdades på sjukhus på måndagen, vilket är en person mindre än dagen innan. Totalt 28 personer får intensivvård. Det senaste dygnet har antalet personer som vårdas på sjukhus har ökat med 5.

Nästan 83 procent av befolkningen över 12 år har fått sin första vaccindos, knappt 63 procent har fått två.

Bland hela befolkningen har knappt 73 procent fått den första dosen medan cirka 56 procent har fått båda doserna, visar måndagens statistik över vaccinationsgraden.

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.

I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.

Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.

Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.