Nu byggs slakteriet i Västankvarn

Nio moduler håller på att sammanfogas till det nya slakteriet i Västankvarn. Verksamheten startar i september.

På bara några få dagar har början till ett slakteri börjat ta form på den röjda tomten i Västankvarn. Slakterimodulerna är specialdesignade och tillverkade enkom för bolaget Meatgards behov av företaget Kometos i Kauhajoki.

Här ska Meatgard driva ett slakteri med en kapacitet på kring 2 000 djur per år. Det gäller då produktionen är maximal. I år ska de två linjerna, en för nöt och gris och en för får och vilt, provköras och alla processer finslipas. I september är det meningen att verksamheten kör i gång på allvar. Målet för nästa år är att slakta 500 djur.

Effektivare logistik

Slakteriet ägs av 22 aktieägare, bland dem 17 gårdar.

– Ungefär hälften av gårdarna har unga ägare, det är gårdar som har gjort generationsskifte. Det betyder att det är ägare som har samma värdegrund som vi. Vi vill betona hållbar utveckling och en etisk hantering av köttet i hela kedjan, säger Raija Rehnberg, som är vd för Meatgard.

Till den hållbara utvecklingen bidrar bland annat effektiverad logistik och kortare körsträckor. Slakteriet i Västankvarn ligger närmare områdets köttproducenter än nuvarande slakterier. Kortare leveranser påverkar också köttets kvalitet.

– Vi vill få ner mängden stresskött till noll procent. Då djuren blir stressade sjunker pH-värdet på köttet, och det blir aldrig mört, säger Niklas Salminen som ska fungera som slakterichef.

– Dessutom tas alla biprodukter till vara och omvandlas till värme eller biogas. Bara en ytterst liten del är så kallat riskmaterial som förs till avfallshantering, säger Rehnberg.

Grossister på sikt

I början fokuserar slakteriet på slakt, styckning, hängmörning och packning. Eftersom alla funktioner finns under samma tak behövs inga transporter heller mellan slakteri och styckning, vilket ofta sker i dagens läge. På sikt ska Meatgard också utveckla grossistverksamhet och sälja kött själva. Nu i det första skedet sköter producenterna också försäljningen till konsumenterna.

– Att skapa grossistverksamhet kräver mycket och man kan bara komma ut på marknaden en gång. Men vi planerar att sälja själva under varumärket Meatgard, säger Rehnberg.

Saloföretag flyttar till Ingå

En av utmaningarna för Meatgard har varit att hitta personal. Därför har man inlett ett strategiskt samarbete med köttstyckningsföretaget Kanttura i Salo. Under året ska företagen gå ihop och Kanttura flyttar sin verksamhet till Västankvarn.

– Kanttura har fungerat i ungefär fem år. De har tagit in nya metoder för styckning och hängmörning och kan också skära till delar som folk inte varit vana vid att använda, säger Rehnberg.

Hela projektet går löst på kring 1,5 miljoner euro. För att stärka finansieringsbasen görs ytterligare en aktieemission med målet att få in 150 000 euro.

– Vi säljer våra tjänster till alla köttproducenter men aktieägarna får vissa fördelar, säger Rehnberg.