Nu bygger Varuboden-Osla i Västnyland

Planenligt. Enligt Varuboden-Oslas vd Hannu Krook har handelslagets första halvår löpt enligt planerna. Saara Pennanen Axelsson är nyanställd kommunikations- och marknadschef vid handelslaget. Bild: Mira Strandberg

Efter stora satsningar i öst flyttar Varuboden-Osla nu fokus västerut. Flera stora renoverings- och byggprojekt är under arbete i Kyrkslätt, Ekenäs och Hangö.

Först ut är sannolikt en ny butik i Masaby, där byggstarten sker redan i höst. Därefter står Ekenäs i turen. S-Market ska förstoras med 700 kvadratmeter och ABC-stationen ska flyttas tvärs över vägen. Markprover har redan tagits på den tilltänkta tomten.

– Vi vill försäkra oss om att marken är i skick innan vi bygger där. Vi försöker få i gång byggprojektet i Ekenäs så fort som möjligt, kanske redan i höst, säger Hannu Krook, vd för Varuboden-Osla.

Investeringen i Ekenäs ligger på mellan två och tre miljoner euro. Samtidigt pågår också planeringen för en ny S-Market vid Esplanaden i Hangö. Den investeringen är tre-fyra miljoner euro.

– Planläggningen är i gång. Där ska vi bygga en 1 600 kvadratmeter stor affär, dit nuvarande S-Market flyttar.

Längre i framtiden ligger också ett nybygge vid Kyrkotorget i Kyrkslätt. En arkitekttävling tog fram idéer för torgets framtid år 2016, idéer som Varuboden-Osla nu spinner vidare på.

– Utifrån arkitekttävlingen har vi ritat bilder och diskuterat vidare med kommunen. Vi hoppas få ett planläggningskontrakt färdigt. Då skulle man bygga bostadshus med butiksyta längst ner, säger Krook.

Positivt halvår

Under första halvan av 2018 landade handelslagets försäljning på 176,5 miljoner euro. Mest ökade försäljningen inom trafikbutiks- och bränslehandeln. Också markethandeln ökade. I nyrenoverade S-Market i Sjundeå ökade både försäljningen och kundmängden. Överlag ökade Varuboden-Oslas försäljning med 2,7 procent under årets första halva.

– Försäljningsindex för Sjundeå S-Market är positivt, och också antalet kunder har ökat. De nya självbetjäningskassorna har förkortat köerna, säger Krook.

Främjar inhemska varor

I samband med diskussionen om den dåliga skörden i sommar har S-gruppens roll vid inköp av grönsaker blivit föremål för debatt. Hannu Krook tror inte att S-gruppen sköter sig sämre än någon annan kedja.

– Jag sitter i styrelsen för SOK och där brukar jag alltid fråga om vi följer de principer för god handelssed som vi har. Jag har alltid fått svaret ja. Mer kan jag inte säga, eftersom det är Inex som köper in grönsaker, säger Hannu Krook.

– På lång sikt är det den finska handeln som stöder finskt jordbruk. Vi säljer mycket inhemsk mat. 95 procent av det kött vi säljer var inhemskt under första halvåret, och mjölken är 100 procent inhemsk. Ser man på alla inhemska varor är de 80 procent.

VBO:s delårsrapport

Resultat: 3,8 miljoner

Försäljning: 176,5 miljoner euro, en tillväxt på 2,7 pocent.

Mest ökade försäljningen inom trafikbutiks- och bränslehandeln (5,8 procent).

Markethandeln ökade med 2,2 procent.

Varuhushandeln sjönk med 2,8 procent och försäljningen inom restaurangbranschen med 5,9 procent.

Investeringar: 12,4 miljoner euro.