Nu börjar arbetet längs Sjundeå å: tre sjöar i kritiskt tillstånd åtgärdas först

Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Alla kommuner på Sjundeå ås avrinningsområde har förbundit sig till ett sexårigt projekt för att förbättra vattenkvaliteten. Tre sjöar i kritiskt tillstånd är högst på prioritetslistan.

I januari kommer kommundirektörerna i Sjundeå, Ingå, Kyrkslätt, Lojo och Vichtis att sammanstråla för att skriva under ett samarbetsavtal om miljöförbättrande åtgärder längs Sjundeå å. Avtalet har god...