Nu är det officiellt: 150 000 om året satsas på Sjundeå å

Signaturer. Kommundirektörerna Tarmo Aarnio (Kyrkslätt), Robert Nyman (Ingå), Mika Sivula (Lojo), Erkki Eerola (Vichtis) och Juha-Pekka Isotupa (Sjundeå) och Jaana Pönni från Västra Nylands Vatten och miljö undertecknade avtalet om Sjundeå å. Bild:

Nu har projektet för att förbättra vattenkvaliteten i Sjundeå å fått sitt officiella sigill. Samarbetsavtalet skrevs under i fredags.

Kommundirektörerna och LUVY undertecknade ett sexårigt avtal om samarbete kring projektet Sjundeå å 2030 med visionen "En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030". Underteckningsceremonin ordnades i Sjundeå i fredags. Kommundirektörerna från Sjundeå, Vichtis, Kyrkslätt, Lojo och Ingå närvarade och undertecknade avtalet, liksom Västra Nylands vatten och miljös (Luvy) verksamhetsledare Jaana Pönni.

Alla kommuner inom Sjundeå ås avrinningsområde har förbundit sig att finansiera projektet under en period på sex år. Kommunernas och Luvys finansiering för projektet är årligen cirka 150 000 euro.

Dåligt eller tillfredsställande

Sjundeå å är ett av de vackraste och mest speciella åvattendragen i Nyland och största delen av vattendraget ingår i Natura 2000-nätverket. Sjundeå ås huvudfåra börjar i trakten av Nummela tätort i Vichtis kommun och rinner sedan som Pickalaån genom Sjundeå kommuns område ut i Finska viken. Samtliga åavsnitt som ingår i klassificeringen (Sjundeå ås huvudfåra, Kyrkån, Harvsån) är till sin ekologiska klassificering tillfredsställande.

Av sjöarna är Petäjärvi och Hepari i Harvsåns delavrinningsområde i dåligt skick, i försvarligt skick är sjöarna Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Huhmarjärvi och Björnträsk i huvudfårans norra del. Sjöarna Tjusträsk och Vikträsk i huvudfårans nedre del är i tillfredsställande skick. Pickalaviken dit ån rinner, är i försvarligt skick.

Ramdirektivet för vatten förutsätter att vattendragen fås i bra skick fram till år 2027. Projektet, som nu inleds med tillhörande restaureringsåtgärder medför en reell möjlighet att uppnå detta mål.

– Vi är synnerligen nöjda med det förtroende som kommunerna visat oss och vi ser med iver fram emot de restaureringsåtgärder som inleds. Det är mycket fint att se att man i kommunerna förstår värdet av Sjundeå ås vattendrag och att man är redo att satsa på detta sätt, säger Jaana Pönni.

Positivt med långsiktigt arbete

Det sexåriga projektet ger möjligheter att utföra långsiktigt och betydelsefullt arbete för att få Sjundeå å:s vattendrag i gott skick.

Samarbetsprojektet bereddes under år 2018 bland annat genom ett möte för allmänheten i Sjundeå, som lockade mycket folk. Organiseringen av det sexåriga restaureringsprojektet är i gång; diskussioner förs med kommunerna och lokala vattenskyddsföreningar och fiskelag. Flera tillställningar för allmänheten utlovas under våren. Man kan följa med hur projektet framskrider på webbadressen www.siuntionjoki.fi. Där får man även färska uppgifter om tillståndet i Sjundeå å och om evenemang.

Mer läsning