Nu är det klart vem som bygger Svartå skolcenter

Så här ska Svartås mångfunktionella skolcenters fasader se ut. Byggnaden har ritats av Arkitektbyrå Küttner. Bild: Arkitektbyrå Küttner

Tekniska nämnden i Raseborg har valt entreprenörer för Svartå skolcenter. Byggentreprenaden går till Sakela Rakennus vars offert landade på 3,5 miljoner.

Tekniska nämnden har valt Sakela Rakennus till byggentreprenör för Svartå skolcenter. Sakela Rakennus offert uppgår till drygt 3,5 miljoner euro. Sakela Rakennus hemort är Kajana.

Elentreprenaden går till Lojofirman Sähkö-Sinssi för 378 850 euro, ventilationsentreprenaden sköts av Hangon Pelti ja Teräs för 279 600 euro och rörentreprenaden tillfaller Svartåföretaget LVI Gerkman för 273 000 euro.

Företaget Exethor hade bjudit på både ventilations- och rörarbetena, men dess anbud fyllde inte anbudsbegäran, konstaterade tekniska nämnden.

Därtill valdes automationsentreprenör – valet föll på Fidelix från Vanda. Fidelix anbud för automationen uppgick till 24 700 euro.

Skolstart om två år

Det nya skolcentret i Svartå blir 2 007 kvadratmeter stort. Rivningen av Askersgården, på vars tomt skolcentret ska byggas, pågår enligt tidtabell. Byggstart för den nya byggnaden blir det i december våren 2022 förväntas byggnaden vara klar. Skolstart för både svensk- och finskspråkiga elever i årskurserna 1–6 blir det hösten 2022.

Nybygget omfattar därtill daghem, bibliotek, rådgivning, gymnastiksal, ungdomsgård, samt ett utdelningskök och sociala utrymmen för personalen. På gården anläggs dessutom en så kallad multiarena. På tomten byggs också en förrådsbyggnad på 17 kvadratmeter.

Planen är att byggnadens bibliotek och gymnastiksal ska kunna användas utan personal på plats.

Mer läsning