Nu är det klart var stamvägens belysning ska byggas i sommar

Vägbelysningen på stamväg 51 ska byggas mot Sjundeå. Bild: VN-arkiv

Vägbelysningen längs stamväg 51 ska byggas från Hamnvägen i Ingå mot Sjundeå, så långt pengarna räcker.

Det har NTM-centralen nu beslutat efter diskussioner med representanter för Ingå och Raseborg. Pengarna kommer inte att räcka till att finansiera vägbelysning längs hela sträckan men tanken är att belysningen ska bilda en bra helhet.

Riksdagens finansutskott beviljade en halv miljon euro för vägbelysningen i december. En otydlig formulering i beslutet väckte ändå frågor om exakt vilken del av vägen som skulle belysas.

Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) är nöjd med beslutet.

– Det är bra! Behovet är bevisligen störst mellan Ingå och Sjundeå, när det gäller trafikmängder och viltolyckor. Men det finns också ett behov mellan Ingå och Karis. Så nu måste vi bara ordna med en miljon till för resten av vägen, säger han.

Ingås styrelseordförande Henrik Wickström (SFP) är inne på samma linje.

– Pengarna räcker inte till att belysa hela sträckan. Vi kommer att fortsätta förhandla aktivt med olika aktörer för att se om vi kan få till stånd belysning för hela vägsträckan. Det beror ändå inte på oss utan på statens finansiering, säger han.

Förutsättning för Route 51

Wickström lyfter också fram det projekt som är på gång där stamväg 51 ska bli en intelligent väg. Projektet Route 51 drivs av Karis telefon, Raseborgs energi och Ingå kommun och har som mål att förbättra områdets nätförbindelser och införa nya digitala lösningar för att förbättra trafiksäkerheten.

– Jag skulle önska att vägbelysningen gör det möjligt att genomföra projektets första skede. Vi kommer att diskutera saken med de företag som är med i projektet, säger Wickström.