Nu är det klart var du får spela hockey och tennis i Ingå nästa år – planerna flyttas undan Ingåstrand

Tennisplanen och hockeyrinken i Ingå flyttas till området vid Merituulen koulu. Politikerna i bildnings- och välfärdsnämnden tyckte att de här var det bästa av de tre alternativ som utretts. De två andra var Aktia arena och Kyrkfjärdens skola.

Merituulen koulu ligger inte helt centralt men där finns färdigt omklädningsrum med både vatten, avlopp och el. Placeringen kräver heller inget grundarbete, vilket skulle krävas om planerna flyttades till Aktia arena.

Det som avjorde placeringen var ändå slutligen tillgängligheten. Beredningen har betonat att både rinken och tennisplanen ska vara så lättillgängliga som möjligt för invånarna. Enligt Ingås karttjänst bor 63 personer under femtio år inom en kilometers radie från Aktia arena. 342 personer under femtio bor på en kilometers avstånd från Kyrkfjärdens skola och 556 på en kilometers avstånd från Merituulen koulu.

Bildnings- och välfärdsnämnden beslutade därför att planerna flyttas till Merituulen koulu när byggandet av Ingåstrand kommer igång. Det nya bostadsområdet byggs där tennisplanen och rinken nu ligger, och därför måste de få en ny placering. Flyttandet av planerna är medräknat i budgeten för byggandet av Ingåstrands infrastruktur.