Nu ansöker man om pengar för skärgårdshamnen

Totalkostnaderna för hela projektet uppskattas till 1,4 miljoner euro. Målsättningen är att investeringarna ska genomföras under åren 2017 och 2018. Bild: Arkiv/Lina Enlund

Tekniska nämnden beslutar att staden Raseborg tillsammans med Bromarv Byaråd och Bromarf Västra Fiskargille utarbetar en ansökan om bidrag från Pomoväst för muddringen och byggande av kajen i Bromarv skärgårdshamn och att staden fungerar som partner för projektet.

Avsikten är att söka maximalt stöd det vill säga 180 000 euro för muddringen och kajbygget vilket förutsätter en lika stor samfinansiering, det vill säga 108 000 euro av staden och 72 000 euro av byarådet.

Staden bör lämna in en ansökan till Pomoväst i början av februari.

Totalkostnaderna för hela projektet uppskattas till 1,4 miljoner euro. Målsättningen är att investeringarna ska genomföras under åren 2017 och 2018.

Mer läsning