NTM-centralen sade nej men Sjundeå ger inte upp – fast boende på Marsudden planeras igen

Skyddat. Klovviken utanför Marsudden hör till området som planeras för glest småhusboende. Viken ligger i närheten av ett skyddsområde. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Sjundeå startar planläggningen av Pickala-Marsudden på nytt. Ett havsnära bostadsområde anses öka kommunens dragningskraft. Tidigare försök att få igenom en plan har misslyckats.

Ett nytt försök att göra upp en detaljplan för Pickala-Marsudden i södra Sjundeå har startat i kommunen. Två planer påbörjas samtidigt: delgeneralplanen för Pickala-Marsudden och detaljplanen för Pickala-Marsudden. Avsikten med delgeneralplanen är att se över bostadsområden, rekreationsområden, trafikarrangemang och naturskydd. I delgeneralplanen ska gatunätet söder om stamväg 51, mot Störsvik planeras.

Samtidigt görs en detaljplan upp, där kommunen fokuserar på planläggning av fast bosättning på ett mindre område. Målet är ett havsnära bostadsområde, som ska öka kommunens attraktionskraft och locka nya invånare till orten.

Det är inte första gången kommunen försöker planlägga området. Senast gjordes ett planutkast för Marsudden 2017. Då planerades småhus vid havet men NTM-centralen protesterade mot planerna eftersom man ansåg att ett småhusområde vid Klovviken skulle splittra samhällsstrukturen i Sjundeå och medföra ett för stort tryck på strand- och vattenområdena. NTM-centralen rekommenderade då att Sjundeå i stället förnyar generalplanen och löser frågorna kring Marsudden i samband med den planläggningen. Kommunen följde NTM-centralens förslag och gör alltså nu upp två planer parallellt.

Planen för deltagande och bedömning för både delgeneralplanen och detaljplanen sätts till påseende under våren. Tekniska nämnden ska behandla ärendena vid sitt möte på tisdag.

Mer läsning