NTM-centralen: "Ingå tillåter för många hus och för stora affärer"

NTM-centralen protesterar bland annat mot att Ingå gör det möjligt att bygga sidobostäder på glesbygden. Bild: Ari Sundberg/SPT

För mycket hus, för stora affärer och för lite naturutredningar. Det är huvuddragen i NTM-centralens överklagan över den nyligen godkända generalplanen för Ingås fastlandsområden. Också tre markägare har överklagat planen.

Ingå kommun möjliggör för mycket ny bebyggelse på områden som är så kallade vita områden i landskapsplanen, vilket bland annat leder till en splittrad samhällsstruktur och ökar privatbilismen. Det ans...