NTM-centralen fredar tre nya naturskyddsområden i Raseborg – det här är det största

"Att staden beslutat skydda ett så pass stort och enhetligt område som Trollskogen är unikt och väldigt fint", säger Raseborgs miljöchef Maria Eriksson. Bild: Dennis Barman

Trollskogen i Ekenäs hör till de naturskyddsområden som fredas av NTM-centralen. "Unikt och väldigt fint", säger Raseborgs miljöchef.

Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland fredar tre nya naturskyddsområden i Raseborg. Dessutom köps tre områden av Raseborgs stad för att anslutas till statens befintliga naturskyddsområden. Det...