Novias nya ingenjörer i omkörningsfilen

Foten inne. Hannele Teininen och Santeri Määttä vid Novia har haft en fruktbar arbetspraktik på ett stort teknikkonsultföretag. Bild: Lina Enlund

Den nya kursen Företagsförlagd projektering öppnar stora dörrar för de blivande ingenjörerna på Novia. Sommarjobb är redan fixade och samarbete kring examensarbeten hägrar.

Novia har länge haft en tät kontakt med företagsvärlden. Men med den obligatoriska kursen Företagsförlagd projektering har man satt samarbetet i system. Under januari och februari har de blivande ingenjörerna inom byggnadsteknik vid Novia i Raseborg arbetat fyra dagar i veckan på ingenjörsbyråerna Sweco, Ramboll, Pöyry och Insinööritoimisto J. Sund. Nästa år är även företaget WSP med i samarbetet.

– Det är otroligt gynnsamt för oss eftersom vi får kontakt med företagen. Men det är väldigt gynnsamt också för de studerande. De kommer tillbaka väldigt motiverade eftersom de har förstått varför de ska lära sig vissa saker för hand, säger Towe Andersson som är lärare i byggnadsteknik vid Novia.

För företagen är det en bra möjlighet att lära känna ungdomarna som tack vare samarbetet är längre hunna när de får sin examen än de annars skulle vara.

– De är redan kontorssmarta, säger Andersson.

Sommarjobb med mera

Den första kursen har varit en succé. Alla har fått sommarjobb på sina respektive praktikplatser.

– Det är inte bara personkemin som har fungerat – det finns faktisk ett behov för våra studerandes insats.

Andersson gläds åt att man kommer att kunna erbjuda företagen ännu fler studerande nästa år och glädjen tycks vara ömsesidig.

– Företagen ser det som en bra chans att få vara delaktiga i undervisningen. Speciellt entusiastiska är de över den internationella kursen som vi planerar för nästa år. Internationellt arbete övar man sig gärna på i samarbete med internationella företag.

Det är lätt att räkna upp vad de studerande ska kunna men på en arbetsplats ser de hur verkligheten ser ut.

– En god ingenjör behöver kunna mycket, bland annat uttrycka sig i tal och skrift, presentera sina beräkningar med mera.

Verkar det som att utbildningen motsvarar kraven som ställs i branschen?

– Att alla våra studerande har blivit erbjudna att stanna kvar över sommaren talar sitt tydliga språk. Dels handlar det om duktiga ungdomar, dels om att de har bra grunder att bygga vidare på.

Ömsesidig belåtenhet

Santeri Määttä och Hannele Teininen har tillbringat de två senaste månaderna på Swecos kontor i Böle. Tack vare deras kunskaper i svenska placerades de i en grupp som bland annat jobbade mot Sverige.

– Jag hade trott att det skulle vara lite torrare stämning men det var riktigt trevligt, säger Hangökillen Määttä.

– Vi fick prova de olika planeringsprogrammen och hjälp med att använda dem. Det var en bra omgivning. Man såg inte oss bara som sommarjobbare, säger Teininen som kommer från Esbo.

Båda har de facto blivit erbjudna jobb på Sweco över sommaren.

Tanken med att kursen infaller i januari-februari är att det är den bästa tiden för företagen att kunna erbjuda handledning i motsats till under sommaren. Dessutom är det ett gyllene tillfälle för företagen att syna kandidater för den kommande rekryteringen av semestervikarier.

Tanken med att kursen infaller under det näst sista året av studierna är att de studerande ska kunna förbereda sitt examensarbete tillsammans med det aktuella företaget och dess behov.

– Det kan vara svårt att göra det om man inte gjort ett namn för sig i huset tidigare. Kursen är en bra inkörningsfil på många vis, säger Mats Lindholm, avdelningschef på byggnadsteknik vid Novia.

Atte Leppänen är utvecklingsdirektör på Sweco. Han är glad att Novia tog kontakt.

– Vårt syfte är att stödja möjligheterna för studerande inom byggnadsteknik att komma in i arbetslivet och att bygga upp samarbete med läroinrättningarna.

Han är nöjd med Määttäs och Teininens arbetsinsats.

– Deras kunskapsnivå motsvarade det vi förutsätter. Förhoppningsvis fick båda se vad en ingenjör ska kunna och kan därför under återstoden av sina studier se varför de lär sig de olika ämnena.

Mer läsning