Novias forskare vill få bort läkemedelsrester ur våra vattendrag

Forskar. Otto Långvik är en av forskarna som leder projektet. Bild:

Nu ska yrkeshögskolan Novia kartlägga hur mycket läkemedelsrester det finns i de västnyländska vattnen. Forskarna utvecklar också ett material som kan suga upp läkemedlen.

Målet med projektet "AdMat" är att minska kemikalierna i miljön.

Projektet får 19 000 euro av Svenska kulturfonden.

Projektet börjar i april och pågår till maj 2020.

Specialforskarna Otto Långvik och Jonna Engström-Öst leder projektet. De är båda forskare inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia.

Novias forskare samarbetar med forskare vid Åbo Akademi och med företaget CH-Bioforce.

Först tar forskarna prover i Svartån och Pojoviken för att ta reda på hur mycket läkemedel det finns i ytvattnet och hur mycket som lagrats i plankton.

Forskarna hoppas få bort läkemedlen genom att utveckla vedbaserade hydrogeler. Gelerna kan sålla ut och absorbera läkemedel från yt- och avloppsvatten.

Materialet i fråga. Så här ser en bit hydrogel ut. Bild:

Det här ser forskarna som en möjlighet eftersom andra forskare redan har visat att vissa hydrogeler kan suga upp till exempel tungmetaller ur avloppsvatten.

Målet är att den nya hydrogelen kan användas för att rena vatten, men det kan också användas till annat.

Mer läsning