Novia utexaminerade 115

Examen. Förra veckan ordnades det dimissioner i Novia i Ekenäs och i Åbo. Bild: VN/arkiv

Det har ordnats dimissioner vid yrkeshögskolan Novia. Sammanlagt erhöll 115 personer en examen.

Både på fredagen och i torsdags ordnades det dimissioner vid yrkeshögskolan Novia. Det var personer som hade studerat i Ekenäs och i Åbo som fick en examen. I Ekenäs handlade det om agrologer som hade utbildat sig inom naturbruk och miljö samt byggmästare med en utbildning inom byggnads- och samhällsteknik.

Ingenjörerna som utexaminerades från Novia i Raseborg hade fått en utbildning i byggnads- och samhällsteknik, men det handlade också om skogsbruksingenjörer. De har studerat inom naturbruk och miljö.

Även hortonomer och agrologer med studier i naturbruk och miljö fick examen. Angående dem som har blivit miljöplanerare så har det funnits två utbildningar. De har varit utbildningen inom naturbruk och miljö samt den engelskspråkiga programmet Sustainable Coastal Management (läs mera om utbildningen i artikeln intill).

Avslutningsvis utexaminerades också några tradenomer – de har erhållit en utbildning i informationsbehandling.

33 av dem som utexaminerades från Novia i Raseborg godkände att deras namn offentliggjordes och man kan notera att åtta av dem kom från Raseborg. Två stycken kom från Ingå medan en kom från Hangö.

Västnyländsk färgring i Åbo

Som sagt ordnade också Novia i Åbo en dimission och flera västnyländska studerande fick sin examen. Av dem som hade tillåtit att deras namn publicerades kom åtta stycken från Raseborg. Tre kom från Ingå och en kom från Kyrkslätt.

Novia i Åbo utexaminerade hälsovårdare, restonomer, samhällspedagoger, sjukskötare med utbildning inom social- och hälsovård, sjukskötare, olika former av sjökaptener, olika former av socionomer och tradenomer.

Mer läsning