Novia fick sammanlagt 6,2 miljoner euro i donationer

Yrkeshögskolan Novia lyckades håva in sammanlagt 6,2 miljoner euro i donationer under det gångna året. Bild: Mikael Piippo/SPT

Yrkeshögskolan Novias medelinsamling i fjol överträffade förväntningarna. Novia lyckades samla in sammanlagt 6,2 miljoner euro i donationer under det gångna året.

Drygt hälften av donationerna gick till högskolan som helhet. En fjärdedel gick till området social- och hälsovård, medan resten fördelades på naturbruk, teknik, kultur och företagsekonomi, skriver Novia i ett pressmeddelande.

Landets yrkeshögskolor hade fram till den sista december i fjol möjlighet att bedriva medelinsamling med motfinansiering från staten. Novias kampanj lanserades i slutet av 2017 och pågick till årsskiftet.

– Vi gläder oss mycket över den breda uppbackning vi har fått. Vi har stärkt våra nätverk och skapat nya möjligheter för framtida samarbete, säger Novias rektor Örjan Andersson i pressmeddelandet.

Yrkeshögskolans styrelse kommer att besluta om förvaltningen av det insamlade kapitalet. En del kommer att användas för aktuella utvecklingsbehov, medan en del kommer att fonderas för att generera avkastning för framtida satsningar.

– De insamlade medlen kommer att stödja utvecklingen av undervisningen och möjliggöra långsiktiga satsningar vid högskolan, säger Andersson.

Mer läsning