Novia får fondpengar för lantbruksprojekt

En utredning om nyländska rekoringar ingår i projektet som Svenska kulturfonden stöder. Bild: VN-arkiv

Svenska kulturfonden har beviljat 52 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Bidraget går till ett projekt som ska stärka lantbruket i Nyland.

En viktig del av projektet är att utveckla nya metoder för ett hållbart och cirkulärt jordbruk. Fokus är på klimatåtgärder, att öka lantbrukets attraktivitet och lantbruksföretagande som yrke.

I projektet ingår forskning om hållbart och cirkulärt jordbruk i Nyland, fortbildning för lantbruksföretagare, en utredning om nyländska rekoringar, samt stöd för Novias agrologstuderande som vill bli lantbruksföretagare.

Novia driver projektet i samarbete med nyländska lantbruksföretagare.

Bidraget beviljades ur Henrik Nysténs testamentsfond som är en specialfond inom Svenska kulturfonden. Specialfonden stöder jordbruket i Västnyland. Förutom Novia fick också studerande och föreningar bidrag ur fonden. Totalt beviljades drygt 70 000 euro ur fonden.

Mer läsning