Novia får donation från Snellman

Företaget Snellmans köttförädling donerar 10 000 euro till Novia, till området naturbruk.

– Inhemsk produktion och inhemska producenter är ytterst viktiga, inte bara för oss utan för hela landet. Därför vill vi stöda just den här utbildningen, säger verkställande direktör Roland Snellman vid Snellmans köttförädling.

Novias utbildningar inom naturbruk och miljöområdet finns i Ekenäs, där agrologer och skogsbruksingenjörer utbildas på svenska, samt miljöplanerare på engelska.

Novias studerande kommer från hela Svenskfinland. Den engelskspråkiga utbildningen har för tillfället studerande av 15 olika nationaliteter. Vid enheten i Raseborg bedrivs omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området bioekonomi, med cirka 20 anställda.

–Vi är glada över stödet från Snellmans som är en betydelsefull aktör både regionalt och nationellt inom livsmedelssektorn. Vi vill utveckla vår naturbruksutbildning. Målet är att stärka undervisningen, utvecklingsverksamheten och samarbetet med näringslivet, konstaterar rektor Örjan Andersson.