Norska polisen: De fyra som försvann i snölavinen är döda

Polisen i Troms-regionen bekräftade på fredagseftermiddagen att de räknar med att tre finländare och en rikssvensk skidåkare har omkommit i onsdagens snölavin i Tamokdalen i Nordnorge.

– Det har nu förflutit 38 timmar sedan snölavinen. Polisen utgår inte längre från att någon av de fyra försvunna har överlevt olyckan, säger vice polismästare Astrid Nilsen i Tromsö.

Tre finlandssvenska män och en rikssvensk kvinna har varit saknade efter onsdagens snölavin i Tamokdalen i Nordnorge. Polisen bygger sin bedömning på en medicinsk analys som i sin tur förlitar sig på en lång rad rapporter om motsvarande snölaviner i ett flertal länder. Enligt kliniköverläkare Mads Gilbert finns det inget som talar för att någon skulle ha överlevt olyckan.

– Det finns inga vetenskapliga belägg för att någon skulle ha överlevt i två dygns tid efter ett snöskred där de drabbade har varit inbäddade i snö. Åtta av tio dör inom cirka tjugo minuter efter att de blir begravda i sådana mängder av snömassor, säger han.

Signaler från lavinsändare

Utöver den medicinska analysen var det upptäckten av två lavinsändare som också bekräftade den tragiska slutsatsen. Polisen återupptog sina räddningsinsatser med tillhörande helikopterflygningar i Tamokdalen på fredagen. I samband med flygningarna lyckades polisen registrera signalerna av två lavinsändare som de saknade skidåkarna hade med sig. Lavinsändarna lokaliserades tätt intill varandra inom det lavindrabbade området.

– Efter upptäckten av signalerna från två lavinsändare kan man med säkerhet fastställa att åtminstone två av de fyra personerna ligger begravda under snömassorna, säger stabschef Morten Petterson på polisen i Troms.

Fredagens efterspaningar avslöjade också att räddningsmanskapet har noterat skidspår som går in i det lavindrabbade området, men inga motsvarande spår som skulle gå ut ur området, vilket tyder på att de fyra saknade har träffats av lavinen och ligger under snömassorna.

– Räddningsmanskapet är oftast för sent ute då de anländer till de områden där snöskred har inträffat. Det enda sättet att överleva ett snöskred är kamrathjälp eller att man själv lyckas gräva sig ut ur snön, säger Morten Pettersen.

Arbetet fortsatte efter mörkrets inbrott

Räddningsoperationen går nu in i en ny fas där fokus läggs på vikten av att hitta de omkomna.

– Det blir ett slitsamt och svårt arbete att gräva fram de avlidna, säger polisen. Det kan i värsta fall ta upp till två veckor. Snöförhållandena avgör hur arbetet framskrider, säger Pettersen.

Eftersom risken för nya snölaviner fortfarande existerar, kommer räddningspersonalen att ta sig till området med helikoptrar och förlägga utgrävningarna till de platser där man har registrerat signaler från lavinsändare. Arbetet fortsatte med lavinhundar och räddningsmanskap efter mörkrets inbrott på fredagen.

Lavinområdet i Tamokdalen omfattar cirka 300 gånger 600 meter. Troms-regionen har i genomsnitt det högsta antalet snölaviner i Norge, uppger den norska polisen.

–  Det känns meningslöst och fruktansvärt att bevittna hur fyra unga människor förlorar livet så här. Vi kan bara föreställa oss den smärta och sorg som de anhöriga upplever just nu, säger kliniköverläkaren Mads Gilbert.

Alla fyra omkomna hade deltagit i en isklättringskurs i området ordnad av Vigu rf, som är en förening för studerande vid vildmarksguidelinjen vid Axxells yrkesutbildning.