Nordcenter får bygga brygga för 30 båtar

Nordcenter golf & country club får bygga brygga. Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Nordcenter golf & country club i Åminnefors i Pojo får bygga en 60 meter lång brygga för 30 båtar. Det beslöt Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd i onsdags.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har godkänt golfklubben Nordcenters anhållan om bygglov för en 60 meter lång brygga. Bryggan ska ha plats för 30 båtar.

Bryggan ska vara en så kallad T-brygga där den yttersta tvärgående bryggdelen blir 24 meter lång. Bryggan förses med el och vatten samt belysning.

En granne hade lämnat in en anmärkning mot Nordcenter golf & country clubs bygglovsansökan. Stadens miljöinspektör å sin sida hade välsignat bryggprojektet med förbehållet att bryggan inte används under perioden 15 mars till 30 april.