Nollvärde på Ingahemmet sänkte kommunens plus med en halv miljon men resultatet är ändå positivt

Positivt. Ingå gjorde ett bra år ekonomiskt i fjol. Bild: Ingå kommun

Ingås bokslut visar enligt preliminära siffror ett plus på 660 000 euro – trots att nedskrivningen av Ingahemmet belastar resultatet med en halv miljon.

– Det är många bäckar små som har bidragit till det goda resultatet, säger kommundirektör Robert Nyman.

– Den enskilt största faktorn är ökade skatteintäkter. I första hand handlar det om inkomstskatterna.

En förklaring till det här är att Ingåbornas sysselsättningsgrad ser bra ut och arbetslösheten har sjunkit lite. Dessutom har Ingå fått lite högre statsandelar än beräknat och alla verksamhetsområden har hållit sig inom budgetramarna.

Kommunen skrev ned det budgeterade värdet på det tidigare äldreboendet Ingahemmet med en halv miljon under 2018. Det här var en bokföringsteknisk åtgärd som gjordes för att fastigheten skulle ha rätt värde i kommunens balansbok. Utan nedskrivningen hade Ingås resultat varit över en miljon på plus.

Det preliminära bokslutet behandlas i Ingå kommunstyrelse i mars. Innan dess kommer kommunen att låta analysera utfallet.

Mer läsning