Nolltolerans för osakligt bemötande i äldrevården

Ansvar. Chefen för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola säger att det är alla vårdanställdas sak att rapportera misstankar om oegentligheter. Bild: VN-arkiv/Agneta Sjöblom

Det är alla vårdanställdas ansvar att rapportera om osakligheter och misstankar om brott inom vården, säger Raseborgs chef för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola.

Enligt Yle Västnyland (12.9) gjorde staden Raseborg en anmälan till polisen hösten 2015. Man bad om att två fall där man misstänkte misshandel av äldre personer på ett av stadens äldreboenden skulle utredas.

Ingetdera fallet gick att bevisa och polisundersökningen lades ner.

Låg tröskel

Raseborgs stad beskriver på sin webbplats att grundtrygghetssektorns grundläggande uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd.

Därtill ska grundtrygghetssektorn ansvara för att kommuninvånarna i Raseborg erhåller en kvalitativt god och tillräcklig vård och omsorg i samarbete med grundtrygghetsproduktionen, sjukvårdsdistriktet och övriga aktörer.

Men hur ser stadens handlingsplan ut om man misstänker osakligheter eller brott? Hur agerar man och när? Chefen för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola säger att tröskeln för att reagera är låg:

– Den är mycket låg. Vid minsta misstanke ska man ta tag i situationen. Vi har nolltolerans för dåligt bemötande mot de boende på hemmen, mot anhöriga och arbetskamrater.

Strategin är tydlig. Regelverket för vem som ska reagera och agera är också klart.

– Alla i personalen är skyldiga att föra vidare misstankar eller sådant man ser eller upplever till sin närmaste chef. Chefen ska sedan alltid tala med den berörda.

Kirsi Ala-Jaakkola säger att oegentligheter eller misstankar om oegentligheter i äldrevården lyckligtvis är ovanliga.

– Vår personal har en bra yrkesetik, vilket är grundläggande i vårt arbete.

Samtal, varning, uppsägning

Om det ändå uppdagas fall som går över gränsen går processen, efter samtal med den anställdas chef och ofta även chefen för äldreservice, vidare med skriftlig varning.

– Om ett fall är riktigt grovt behövs inga varningar, då avslutas arbetsförhållandet efter att den misstänkta hörts. Vid misstanke om brott görs en polisanmälan, precis som det gjordes 2015 då man misstänkte misshandel på ett äldreboende.

Vilket äldreboende det handlar om vill Kirsi Ala-Jaakkola inte gå in på.

– Det har med integritet att göra. Den berörda vårdaren jobbar inte längre kvar inom vården för Raseborgs stad.

Står reglerna om hur man ska bemöta boende, anhöriga och kolleger inskrivna i arbetsavtalen eller upplyser ni om dem på annat vis?

– Nej, det ska nog vara självklart att man sköter sitt jobb och att olagligheter eller osakligt bemötande mot kolleger inte får förekomma, svarar Kirsi Ala-Jaakkola.

Arbetet inom vården av äldre är tungt och krävande, men man får inte låta bägaren rinna över, säger hon.

– Personalen jobbar under väldigt hård press, det gör den. Men det måste finnas andra vägar att ta ut sin frustration än att ge sig på boende, anhöriga eller kolleger.

Äldrevården i Raseborg

Sysselsätter i dag inemot 280 fast anställda.

Villa Anemone i Karis är det största boendet med 51 ordinarie anställda. Hagahemmet i Ekenäs har drygt 41 anställda, Mariahemmet i Pojo 24, Tunahemmet i Snappertuna 17, Tenala–Bromarv servicehem 17 och Lyckebo i Pojo 11.

Därtill finns det 51 anställda inom hemvården i Ekenäs, 22 i Karis, 19 i Pojo och 13 i Tenala–Bromarv, samt att seniorrådgivningen har fem anställda och dagverksamheten sju.