Nöjda barn lärde sig om naturen

Intressant. Viktor Johansson berättar om hur man ska gå tillväga i skogen. Bland annat Erin Söderström (klädd i rosa) lyssnar.Bild: Lina Enlund

Den här veckan har barn i åldern 8–11 år samlats vid Grabbskog träsk i Ekenäs för att lära sig om naturen. Lägret har arrangerats av Raseborgs vildmarskfaddrar.