Noggranna utredningar välkomnar datacentralerna

Tydlig vision. Hangö har även gjort upp skisser på hur området kring ett campus för bland annat datacenter vid Östra industriområdet kan utvecklas i framtiden. Bild: Hangö stad/Hanko Visuals

Hangö och Raseborg förbereder sig omsorgsfullt för en etablering av datacentraler i regionen. Hangös material är klart och publicerat på webben, Raseborgs väntar på lansering.

– Det är ingen idé att enbart flagga med att vi har mark. Bordet ska vara så dukat som möjligt för en potentiell etablering.

Så sammanfattar Hangös stadsdirektör Denis Strandell kommunernas gemensamma satsning på grundliga utredningar inför en etablering av datacentraler i Raseborg och Hangö.

Hangö har redan lanserat en hemsida med ett digert material om möjligheterna att etablera datacentraler vid industriområdet i Hangö norra eller i Koverhar.

Utredningarna har gjorts tillsammans med Raseborg men materialet för Raseborg och en etablering i Horsbäck måste ännu kompletteras före en lansering.

– Tyvärr kan jag inte säga så mycket om tidpunkten men det sker inom kort, säger Raseborgs stadsdirektör Tom Simola.

Det mesta är kartlagt

För Hangös del har staden och konsulter samlat material om seismisk aktivitet, eltillförsel och annan infrastruktur liksom höjdskillnader över havet med tanke på landhöjningen och olika möjligheter till kylning såsom havskylning.

Möjliga kopplingar till den planerade västnyländska förgreningen till datakabeln mellan Tyskland och Helsingfors är också kartlagda.

Strandell intygar ändå att de till synes stora satsningarna på bakgrundmaterial och utredningar inte kostat några större summor.

– Det handlar om några tusenlappar. Konsulterna som vi har anlitat är proffs på det här.

För Hangös del kallas projektet Hanko data center campus och marknadsförs dessutom som ett grönt campus, då ett framtida datacenter även kan tänkas nyttja solenergi från det solkraftverk som planeras på samma område.

Bättre med flera platser

Att Raseborg och Hangö arbetar parallellt med en etablering av ett datacenter innebär ändå ingen konkurrenssituation.

– Vi finansierar det här tillsammans och arbetar i allra bästa samförstånd. En etablering gagnar hela regionen, oberoende av på vilken sida om kommungränsen datacentralerna hamnar, säger Strandell.

Strandell menar att det dessutom är bättre att sprida på de möjliga platserna för etableringar. Flera möjligheter lockar bara mera.

– Två till tre platser är optimalt. Därför har vi nu Horsbäck, Koverhar och Hangö norra.

Mer läsning