Nio vill bli museichef i Raseborg

Planerandet av ett nytt konstmuseum invid Ekta museicentrum i Ekenäs har inletts. Den nya museichefen som efterträder Dan Lindholm (bilden) ska delta i arbetet. Bild: Lina Enlund

Tiden att söka jobbet som ny museichef i Raseborg gick ut i dag på eftermiddagen. Nio personer vill bli den som leder Raseborgs museum.

De sökande är Jonna Aakkula, Pojo, Laura Andersson, Hangö, Petra Bussman, Helsingfors, Charlotta Eriksson, Ekenäs, Minna Lehtomäki, Östersund, Sverige, Lassi Patokorpi, Helsingfors, Liisa Johanna Saar...