Nedförsbacke i trettio år

Ikoner. Matti Peltonen är starkt förknippad till Påminnebacken som jubilerar på tisdag. Bild: Lina Enlund

Påminne skidcenter i Åminnefors firar på tisdag sina trettio år. Årets vinter har varit som den varit, men framtidstron finns alltid där. – Det måste den, säger eldsjälen Matti Peltonen.

När man kör från Karis mot Pojo är den onekligen ett mäktigt blickfång, slalombacken invid vägen i Åminnefors. Att komma hit har dock tagit både tid, energi och pengar.– Allt började egentligen med at...