Naturtroget i Hangö

Sken. I Stig Rosenlunds målning Strandväg är ljuset viktigt. Bild:

Hav och fåglar är två dominerande motiv när far och son Rosenlund ställer ut sin konst i Hangö stadshusgalleri.

Utställning: Ringar på vattnet. Konstnärer: Stig Rosenlund och Kenneth Rosenlund. Plats: Hangö stadshusgalleri. Tid: 6–23.2.2018.

Stig Rosenlund, född 1954 i Närpes, visar oljemålningar och Kenneth Rosenlund, född 1981 i Närpes, har både oljemålningar och akvareller bland de sammantaget 49 arbeten som fyller stadshusgalleriet i Hangö. Akvarellerna ger helheten ett lyft. Båda är skickliga på det rent hantverksmässiga i målerikonsten och de återger sina motiv på ett klart föreställande sätt.

Det är en fyllig utställning och trots att det inte finns en klar uppdelning mellan de två utställarna fungerar helheten. Eftersom de har många likheter i uttryckssättet stör det inte att arbetena blandas, tvärtom.

Inspirationen förefaller att bottna i ett genuint intresse för naturen. De lyckas därmed i det stora hela undvika de övernostalgiska toner man ofta stöter på när det gäller klart föreställande måleri, vilket jag för egen del uppskattar.

När målningarna på Hangöutställningen är som bäst är de inte enbart välgjorda, levande och naturtrogna återgivningar utan förmedlar också fina naturstämningar och -ljus.

Ta in ljuset

Personligen fäster jag mig vid de målningar som har lätthet och ljus. Av Stig Rosenlunds målningar gäller det speciellt Strandvägen som visar ett landskap med ett hjulspår kantat med unga björkar. Det finns ett fint skimmer av ljus över målningen. Av hans havsvyer fäster jag mig speciellt vid en närstudie av vågor, där motivet förtätas delvis på grund av att målningen är ganska liten.

Stig Rosenlund målar också porträtt, men på Hangöutställningen är havet i centrum.

Kenneth Rosenlund är en mycket skicklig fågelmålare och han lyckas ofta fånga fåglarnas väsen och starka uttryck. På Hangöutställningen är inte fågelmotiven i blickfånget utan de framstår snarare som en liten del av ett mera allmänt naturintresse. I en blädderbok på utställningen kan man se bilder av många verkligt fina fågelmotiv och tidigare har han också ställt ut i Karaija i Ingå, där fågelmålningar ofta tar plats. Han har också gjort väggmålningar i Naturum i Ekenäs.

Akvarellen Nordlig gryning, där färgerna är intensiva men målningen ändå inte blir överromantiserad, bjuder på ett landskap som talar till sinnena på ett mångtydigt sätt. Natt vid stranden föreställande strandstenar vid mörkt vatten förmedlar i sin tur en fokuserad naturupplevelse, fina detaljer i naturens storhet.

Marit Lundström