Naturskyddsförbund överklagar vargdispens i Snappertuna

Skydda vargen. Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförening som överklagat beslutet om att fälla en varg i Snappertuna. Bild: Mostphotos

Finlands naturskyddsförbund har lämnat in en ansökan till Helsingfors förvaltningsdomstol om att dra tillbaka dispensen för att fälla en varg i Snappertuna.

Det var för en vecka sedan som Finlands viltcentral beviljade dispens för att fälla en varg i Snappertuna. Nu biter Finlands naturskyddsförbund tillbaka – de har ansökt om en ändring av Helsingfors förvaltningsdomstol. Det är Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförening som överklagat beslutet.

Distriktet menar att det är okej att man skrämmer vargen, men att det skulle bryta upp flocken om alfahannen sköts. Det skulle också kunna resultera i att vargarna börjar jaga rådjur och älg i stället för husdjur.

– Vi godkänner att man skrämmer varg som rör sig i närheten av bosättningen. Dispensen för att döda en varg borde bara vara giltigt om en enskild varg orsakat betydelsefulla problem. I det här undantagslovet gäller inte det här eftersom det inte är fråga om en specifik varg, säger ordförande för Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförening, Laura Räsänen i ett pressmeddelande.

Ett annat problem enligt Räsänen är att området för dispensen, 30 000 hektar, är för stort.

– Vi har bett Helsingfors förvaltningsdomstol om ett förbud att döda varg. Förra året ledde ett likadant undantagslov på samma område till att en ledarindivid dödades, säger expert Tapani Veistola i samma pressmeddelande.

"Dispensen gäller fortfarande"

I undantagslovet som Finlands viltcentral gav står det specifikt att man ska undvika att skjuta alfahannen, samt att man måste kunna närma sig vargen synligt och skjuta den på högst 30 meters avstånd.

Viltplaneraren i Nyland på Finlands viltcentral, Antti Piironen, säger att vargen fick fällas även då när Naturskyddsföreningens överklagan var under behandling.

– Dispensen för att fälla vargen gäller fortfarande och ändrar bara om domstolen godkänner Naturskyddsföreningens ansökan. Undantagslovet läggs inte på hyllan medan de behandlar deras ansökan.

Enligt Svenska Yle förkastade Helsingfors förvaltningsdomstol på måndagen (9.7) begäran.