Frivilliga röjer lekplatser för öring

Arbetsamt. Drygt tio talkoarbetare deltog i åröjningen i lördags. Bild: Seppo Kolehmainen

Viktiga lekplatser för öringen i Ingarskila å rustas upp på talko. Till projektet hör röjning, uppluckring av bottnen och tillägg av nytt grus.

Ett femtontal frivilliga ställde upp på den första talkodagen som ordnades vid Knuts i Ingå. Där var ån så igenvuxen att den knappt syntes under växtligheten men efter ett antal timmar och flitig användning av lie, röjsåg, spade och kratta är fåran röjd.

– Under växtligheten hittade vi grusiga ställen som kan fungera som öringens lekplatser. Vi luftade bottnen med grepar för att gruset skulle bli poröst, säger Seppo Kolehmainen, primus motor för projektet och en stor fiskvän.

Den pensionerade fiskbiologen Kolehmainen är vice ordförande för föreningen Pro Ingå, som tillsammans med Ingå-Sjundeå miljöförening koordinerar upprensningen av Ingarskila å. Projektet har fått 6 500 euro i understöd av Närings-, trafik- och miljöcentralen, Rosk'n'roll och Raili och Ossi Tukiainens stiftelse.

Öringslek som sevärdhet

Följande talkodag ordnas på söndag. Då är det meningen att grusbottnen i fåran ska putsas.

– Också i gruset finns en massa växtlighet och rötter som måste rivas bort, säger Kolehmainen.

Senare i höst ska talkoarbetarna tillsätta mera grus på åbottnen, förhoppningsvis innan öringen leker i oktober-november. Gruset måste dessutom stabiliseras med lite större stenar som ska förhindra att det åker i väg med vattnet.

En porös grusbotten spelar en central roll då öringen leker. Efter att honan valt sin lekplats sveper hon runt med stjärten och gräver en grop där hon lägger sina ägg. Efter att en hane har befruktat äggen fyller honan gropen, åter genom att svepa med sin stjärt.

Knuts är bara en av platserna som ska iståndsättas för öringen. I år är det meningen att alla lekplatser söder om Ingarskila kvarn ska iståndsättas. Senare återkommer man till lekplatserna längre norrut.

– Det är meningen att projektet ska vara mångårigt. Om pengarna räcker till vill vi gärna utnämna en övervakare för ån.

Till övervakarens uppgifter skulle höra att följa med läget i ån, upptäcka föroreningar, hindra smygfiske och notera när öringarna stiger upp till lekplatserna och börjar leka.

– I Vanda har öringarnas lek blivit en populär sevärdhet.

Behöver hjälp för att växa

Öringarna i Ingarskila å bildar en liten men stabil naturlig stam. Några stödinplanteringar har inte behövts på länge, men:

– Stammen är inte så stor som den kunde vara. På grund av att lekplatserna är i så dåligt skick har stammen inte kunnat växa till sig, säger Kolehmainen.

Flera andra förbättringsåtgärder har gjorts genom åren. Ån har röjts och fisktrappor har byggts – bland annat vid Ingarskila kvarn. Fisktrappan där fungerar bra så länge det finns tillräckligt mycket vatten i ån, men vid lågt vatten är det svårt för öringen att komma upp för den. Vid kvarnen finns också en viktig lekplats för öringen, och också den ska iståndsättas. Problemet där är en läcka under kvarnen. Den måste först åtgärdas, men projektet har länge väntat på besked från NTM-centralen.

Mer läsning