Naturskövling på Hangö udd

Detta är inte någon lekplats där stora pojkar ska leka med skogsmaskiner utan vårt hem som vi vill hålla naturnära och vackert.