Naturresursinstitutet: Blåbär, lingon och hjortron blommar rikligt i år

Blåbärsblomningen är betydligt rikligare i år än i fjol, men skördens storlek är fortfarande oklar. Bild: Christer Barregren/Flickr/SPT

Blåbärsskörden kan bli bra i år, bedömer Naturresursinstitutet. Men trots riklig blomning är det ännu för tidigt att förutspå hur väl pollineringen lyckas.

Blåbärsblomningen är betydligt rikligare i år än i fjol, meddelar Naturresursinstitutet. Utifrån blomningen bedömer Naturresursinstitutet att blåbärsskörden kan bli bra i år om pollineringen lyckas.

I södra Finland började blåbärsblomningen i slutet av maj och i norra Finland började blomningen i början av juni.

"Antalet blommor som observerats har överskridit medeltalet i bland annat Egentliga Finland, östra Nyland och Savolax", säger Naturresursinstitutets specialforskare Rainer Peltola i ett pressmeddelande.

Peltola påpekar att det är för tidigt att bedöma hur väl pollineringen lyckas och ge en noggrann prognos om årets blåbärsskörd. Värmeböljor och torka under sommaren kan ha stor inverkan på skörden.

Även lingonen och hjortronen blommar rikligt i år, meddelar Naturresursinstitutet.