Naturen ska användas för att locka turister – Barösund är pilotprojekt

Unikt. Auli Hirvonen tycker vi ska använda vår naturskatt för att främja turism. Bild: Mira Strandberg

Ett nytt turismprojekt ska lyfta fram Ingå skärgård, som är en av 156 landskap som utsetts till nationellt värdefulla. Lokalhistoria och tradition ska användas för att forma området till ett lockande turistmål.

Upplevelser och historier lockar resenärer. Därför vill projektet Vyn till byn lyfta fram lokala traditioner och lokal kultur i arbetet att göra Ingå skärgård, och speciellt Barösund, mer lockande för...