Naturen och läger lockar

Jenni Nyman, Hanna Weckström, Thyra Bagge, Annika Lundell och Marcus Lindqvist gillar samhörigheten inom scoutingen. På helgen firar de sin kårs första sekel. Bild: Lina Enlund

Ekenäs Skogsvandrare som kan blicka tillbaka på sitt första sekel mår fint och har gott med unga i leden. På lördag firar kåren med fest och parad.

Sommarlägren, naturen och gemenskapen.

De sakerna ligger högst på listan då äventyrsscouten Thyra Bagge och spejarscouten Marcus Lindqvist berättar varför de är med i scouterna.

– Man får lära sig mycket sånt som kan vara bra att veta, säger Marcus Lindqvist, 12, som redan i flera års tid varit med i Ekenäs Skogsvandrare.

Thyra Bagge, 11, började i scouterna i 7-årsåldern och säger att hon lärt sig mycket inom bland annat första hjälpen. Sin kår beskriver hon med orden "rolig" och "lärorik".

Många unga

Ekenäs Skogsvandrare fyller 100 år och vi sitter i kårens lokal Grytet i centrum av Ekenäs för att diskutera verksamheten förr och nu. Ute på gården stojar en kull vargungar, en del av de kring 20 barnen i kårens yngsta medlemskategori som omfattar sju- till nioåringar.

Äventyrsscouterna är kring 18 stycken, medan spejarna kommer upp till halvdussinet.

– Vi har gott om barn i kåren, konstaterar Hanna Weckström som är avdelningschef och också författare till den färska 100-årshistorik som släpps på lördag då kåren firar sitt fulla sekel.

Det handlar om en förening som mår gott.

– Tidigare rådde det en brist på ledare, men många har flyttat tillbaka och kommit med igen, säger kårchefen Jenni Nyman och säger att de aktiva ledarnas antal just nu ligger kring tio.

Annika Lundell som varit med i 25 års tid säger att bristen på ledare är ett ständigt återkommande problem, men att frågan också alltid tenderat att lösa sig.

Önskemål: Möte oftare

Begränsningar förekommer ändå. Thyra Bagge önskar att äventyrsscouterna kunde träffas varje vecka såsom vargungarna och spejarscouterna gör, men just nu är det inte möjligt.

Hanna Weckström säger att all verksamhet drivs på frivillig basis och förklarar att mötespusslet måste läggas så att tiderna passar ihop bland annat med ledarnas arbetsskift.

Dagsfest och kvällsfest

På lördag möts hela kåren för att fira sitt jubileum. Programmet inleds med en parad genom centrum av Ekenäs och därefter följer en högtidsstund i kyrkan och sedan fest i och utanför kårlokalen.

På kvällen samlas ledarna och inbjudna gäster till en kvällsfest. Bland deltagarna då finns kring tio före detta kårchefer, däribland Annika Lundell som i dag axlar rollen som ekonom och akela, det vill säga vargungeledare.

Hon har varit aktiv sedan starten som vargunge 1992.

– Scoutingen har blivit lite som en livsstil. Det skulle kännas tomt att inte vara med.

Hon säger att scoutingen är den bästa hobbyn som finns.

– Du lär dig mycket om dig själv och du lär dig att samarbeta och ta hand om andra.

– Till scouterna är man också välkommen med när som helst. Man måste inte börja som vargunge.

Pojkarna med, nytt namn

Ekenäs Girlscouter, som kåren hette tidigare, var tidigare en renodlad flickkår. För några årtionden sedan började allt fler pojkar komma med i leden och 1994 var ombildningen till en samkår ett faktum. Då antogs också dagens namn.

Förändringen var på sätt och vis ett led i en naturlig utveckling, konstaterar Hanna Weckström. Hon berättar att kåren redan tidigare samarbetat med bland annat Sjöscoutkåren Havsörnarna, så scouting tillsammans med pojkar var inget nytt i sig.

– Jag tror att det också upplevdes som lite gammalmodigt med kårer för bara pojkar eller flickor.

Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare räknar 1917 som sitt startår. Då grundades Ekenäs Girlscouter, som kåren först hette.

Sitt nuvarande namn fick kåren 1994, då den också formellt blev en kår för både pojkar och flickor. Skogsvandrarna har i dag kring 70 medlemmar. Kårlokalen "Grytet" finns i ungdomsgårdens källarvåning.

Med anledning av jubileet hålls en parad på lördag. Den startar kl. 12.45 och går längs Kungsgatan ner mot kyrkan, där en högtidsstund med märkesutdelning inleds kl. 13.

Mer läsning