Naturen och läger lockar

Jenni Nyman, Hanna Weckström, Thyra Bagge, Annika Lundell och Marcus Lindqvist gillar samhörigheten inom scoutingen. På helgen firar de sin kårs första sekel.Bild: Lina Enlund

Ekenäs Skogsvandrare som kan blicka tillbaka på sitt första sekel mår fint och har gott med unga i leden. På lördag firar kåren med fest och parad.