Naturbruket vid Novia fick stora donationer

Bild:

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden har donerat 300 000 euro medan Svenska småbruk och egna hems undervisningsfond har donerat 100 000 euro till Novias medelinsamling.

Donationerna riktar sig till området naturbruk och miljö.

– Vi är mycket glada över dessa två donationer. Naturbruk är en viktig sektor i Svenskfinland, med klart större volym än man skulle förvänta sig på basen av befolkningsunderlager, säger rektor Örjan Andersson i ett pressmeddelande.

Håkan Fagerström, vd för Svenska Småbruk och Egna Hem Ab som inrättat de två stiftelserna, lyfter fram betydelsen av utbildning vid Yrkeshögskolan Novia.

– Novia axlar ett nationellt ansvar för yrkeshögskoleutbildningen på svenska inom naturbruksområdet. Det här är viktigt för att säkerställa både studiemöjligheter och service på svenska, säger Håkan Fagerström.

Högskolans utbildningar inom naturbruk och miljöområdet finns i Raseborg. Där utbildas på svenska agrologer, skogsbruksingenjörer, samt på engelska miljöplanerare. Studerande kommer från hela Svenskfinland.

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj "Stöd framtidens kunnande" pågår fram till årsskiftet.

Mer läsning