Nattarbete försinkar tågtrafiken

Buller. Det är inte bara tågen som bullrar längs Kustbanan i juli. Nattetid för underhållsarbeten på banan oljud. Bild: Patrik Lindström

Under sommaren har tågen på Kustbanan blivit försenade många gånger på morgnarna. Det är banarbetet som görs under nätterna som överskrider den tid som har getts åt det. Jobbet går ändå smidigare nu än vad det gjorde i juni.

En orsak till förseningar på Kustbanan är att det bara finns ett spår. Det betyder att vilket som helst problem genast orsakar störningar i trafiken, säger Antero Kaukonen från Trafikverket.

– När det uppstår problem på en tågbana som bara har ett spår så kör man inte så där bara i kapp förseningar. Det leder också till en dominoeffekt, säger han.

Kaukonen förklarar att det har reserverats ungefär sju och en halv timme per natt för arbete på banan, men att tidtabellen inte alltid har hållit. Han tycker ändå att arbetsprocessen verkar fungera bättre nu än vad den gjorde i juni.

– De som jobbar på banan har slipat på processen och nu går det smidigare än vad det gjorde i början, säger Kaukonen.

Det är Trafikverket som har beställt arbetet och i samband med det så har man även anlitat en konsult som ska övervaka arbetet på banan. Enligt Kaukonen meddelade konsulten på torsdagsförmiddagen att tidtabellen för banarbetet håller.

– Det betyder att arbetet inte borde påverka tågtrafiken efter den 12 augusti, säger han.

Begränsningarna fluktuerar

Tågens tidtabeller påverkas också av de tillfälliga hastighetsbegränsningar som är i kraft längs banan. Entreprenörerna som utför banarbetet beställer hastighetsbegränsningar enligt behov, två nätter på förhand.

– De här hastighetsbegränsningarna ändras efterhand beroende på hur arbetet framskrider. Nu har vi också förlängt sträckan för hastighetsbegränsningar så att arbetarna har en större marginal att jobba med ifall någonting går fel, säger Egon Blomqvist som är planeringschef för tågtrafiken på VR.

Han påpekar också att det är många saker som kan gå fel under nattarbetet. Under två nätter förra veckan var det fel på trafikledningssystemet.

– Det hade hänt någonting under natten. Ibland måste man under nattarbetet plocka bort saker från trafikledningssystemet med sen hade någonting gått fel när de sattes tillbaka. Då måste man vänta på att montörer kommer till platsen, säger Blomqvist.

Han understryker att säkerhetsaspekten ändå alltid är viktigast och därför är det viktigt att allting fungerar som det skall innan tågen börjar köra på morgnarna.

Mer läsning