Nätbygge i snart ett sekel

Henrik Ekblom och Patrik Gustafsson säger att tekniken går framåt med stormsteg, men att det fysiska nätet är lika viktigt som förut. För ett sekel sedan byggdes kopparnätet ut, i dag är det fiber som gäller. Bild: Lina Enlund

Karis Telefon som närmar sig 100 år får fler och fler abonnemang men vill behålla sin lokala prägel.

Apparaturen och framför allt applikationerna och programmen som styr all teknik och annan utrustning växer med kraft i hela samhället.

De som bygger dagens informationsnät får ligga i för att försöka tillgodose behovet av snabba och robusta förbindelser.

Och ju mer kapacitet näten får, desto mer utnyttjas de.

– En intressant del av vårt arbete är att följa med och känna till alla de tjänster som fiberanslutningarna möjliggör i hemmen, konstaterar Patrik Gustafsson som är teknisk direktör på Karis Telefon.

– Utvecklingen är enorm. Det lanseras nya smarta prylar och tjänster varje dag, och via fiberanslutningen kan man redan i dag koppla upp nästan vad som helst i hemmet.

Gustafsson säger att man inom bolaget vill hålla sig à jour med det allra senaste för att på bästa sätt veta vad det är som abonnenterna frågar efter och behöver.

Nytt och gammalt möts

Vi befinner oss nere i Karis Telefons central för informationsförmedling som finns i anslutning till bolagets kontors- och affärsbyggnad i Karis. En motsvarande central finns i Ekenäs och tillsammans fungerar de två som knutpunkter för i stort sett all den kommunikation som bolaget sköter.

I centralerna möts teknik från olika årtionden. Några meter från enheterna för optisk fiber står meterhöga skåp som ser till att samtalen med traditionell trådtelefon fortsätter pulsera.

– Vi jobbar parallellt med det gamla och det nya, säger Patrik Gustafsson och berättar att det hela tiden sker en modernisering av utrustningen.

Det gäller också i de omkring 30 mindre centraler som bolaget sköter.

Kraftig satsning

Karis Telefon har i snart ett decennium byggt ut sitt nät med optisk fiber.

– År 2008 fattades beslut att vi investerar 30 miljoner euro i fiber fram till år 2023. Det är bolagets stora satsning just nu och det är den som syns, säger Henrik Ekblom som är vd.

Till dags dato har cirka 18 miljoner euro lagts ner i anslutningarna, och expansionen fortsätter. Just nu ligger tyngdpunkten i Hangö.

Spelet är öppnat också i Ingå, där områden i centrum och bland annat Fagervik försetts med fiber.

– Vi känner oss för och ser hur vi tas emot. Det handlar om en lång process.

Ekblom konstaterar att ett strikt kvartalsekonomiskt tänkande storbolag knappast skulle ha ett större intresse för att bygga ut fiber just på glesbygden, som Karis Telefon tagit sig an bit för bit vid sidan av tätorterna.

Samtidigt säger han att utbyggnaden måste ske behärskat. Även om det inte finns några geografiska gränser för hur lång bolaget kunde expandera gäller det att inte ta vatten över huvudet.

Inga storägare

Karis Telefon grundades 1920 och är alltjämt ett lokalt och självständigt bolag. Ägarbasen har breddats i takt med tillväxten inom regionen.

– Våra ägare har ökat i både Hangö och Ekenäs, säger Henrik Ekblom och säger att antalet aktieägare är cirka 5 000 i dag.

Några storinnehavare finns inte. De största ägarna Fiskarsbolaget och Raseborgs stad har inte mer än cirka två procent av aktierna var.

Att kapa bolaget genom strategiska aktieköp är väldigt svårt.

– År 2001 såg vi till att abonnenterna ska ha mest att säga till om, säger Ekblom och förklarar att abonnenternas aktier är förknippade med en större rösträtt än andra aktier.

I samma anda

Karis Telefon är medlem i Finnet-gruppen som består av ett tjugotal telefonbolag, som samarbetar på olika sätt. Till gruppen hör även bland annat Kimito Telefon och Pargas Telefon, vilka enligt Ekblom fungerar i samma lokala anda som det västnyländska bolaget.

Karis Telefon omsätter cirka sju miljoner euro per år och sysselsätter 24 personer inom koncernen och ytterligare omkring 25 personer genom samarbetsparter, de flesta lokala.

Olika toppar

Företagets första årtionden kännetecknades av en stillsam utveckling.

– Bolaget var väldigt fattigt och abonnenterna var ganska få.

På 1950- och 1960-talet tog de automatiska telefonväxlarna allt mer över och samtidigt blev telefonen vanligare även i hemmen.

På 1980-talet slog kabel-tv:n igenom och då följde en topp av nya abonnemang. Därefter kom utbyggnaden av bredband och expansionen av mobiltelefonnätet. Nu är det fiberanslutningarna som står för språnget.

Ekblom som jobbat som vd sedan 1996 konstaterar att bolaget fortsättningsvis har en klar mission. Han säger att det även i framtiden behövs en länk mellan det lokala och det globala.

Uppdraget är egentligen likadant som vid starten för ett sekel sedan, konstaterar han.

– Vår grundidé har inte förändrats. Vi har alltid byggt informationsnät.

Vinsten har aldrig delats ut till aktieägarna, utan i stället har bolaget investerat i ny infrastruktur.

– Grundkomponenterna är desamma. Vår uppgift har alltid varit att tjäna regionen.

Källa: Leena Venho & Maria Ollikainen: Karis Telefon Ab 1920–2010. 2010, nätpublikation.