Nästan två tredjedelar av finländarna vill inte se riksdagsledamöter i välfärdsområdesvalet

64 procent av finländarna motsätter sig tanken att riksdagsledamöter ställer upp som kandidater i välfärdsområdesvalet, uppger Stiftelsen för kommunal utveckling. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Fyra av tio väljare motsätter sig kandidater som är kommunala beslutsfattare.

64 procent av finländarna vill inte att riksdagsledamöter ställer upp som kandidater i välfärdsområdesvalet. Det visar en enkät som Stiftelsen för kommunal utveckling har låtit göra.

Den regionala förankringen är däremot viktig, uppger väljarna. 89 procent av dem som svarade på enkäten vill att de förtroendevalda driver det egna landskapets intressen. Hela 86 procent anser att det är viktigt att den egna kommunen är företrädd i det egna välfärdsområdets fullmäktige.

52 procent av kvinnorna och 51 procent av dem som har akademisk utbildning vill rösta på en kandidat som har samma kön medan endast 32 procent av männen är av samma åsikt.

42 procent av väljarna motsätter sig kandidater som sedan tidigare är kommunala fullmäktigeledamöter.

Enkäten gjordes i september av Kantar TNS på uppdrag av Stiftelsen för kommunal utveckling. Sammanlagt 1 000 personer i åldern 18–79 intervjuades för enkäten. Felmarginalen är 3 procentenheter åt vardera hållet.

Välfärdsområdesvalet hålls den 23 januari nästa år.