Nästan fördubblad hyra för Leiras intresserar stadsstyrelsen

Fritidsnämnden har godkänt att hyran för museets utrymmen i den gamla läkemedelsfabriken Leiras i Ekenäs nästan fördubblades. I fastigheten finns bland annat Leira samlingsmagasin. Bild: Lina Enlund

Raseborgs fritidsnämnd godkände förra veckan en märkbar hyreshöjning för museets utrymmen i den tidigare läkemedelsfabriken Leiras. Stadsstyrelsen har därefter diskuterat höjningen, men inte enats om huruvida man ska ta över ärendet.

Fritidsnämnden i Raseborg har godkänt ett nytt hyresavtal omfattande 2 100 kvadratmeter i Leirasfastigheten i Björknäs i Ekenäs. Avtalet är på fem år med ett års option. Utrymmena hyrs för museets beh...