Nästan 200 vill ha vapnet tillbaka

Original. Så här såg köpingshuset ut med vapnet uppspänt mellan skorstenarna på 1950-talet. Bild: Foto: Karis hembygdsförenings arkiv

I Karis har man samlat närmare 200 namn för att staden ska sätta tillbaka Karis stadsvapen på stadshuset i enlighet med arkitekt Hilding Ekelunds ursprungliga idé.

Hilding Ekelund har gjort ritningarna till köpings- och sedermera stadshuset i Karis, inklusive den ställning där vapnet varit fastsatt. Han har också designat vapnet år 1943. Tillsammans utgör detta en arkitektonisk helhet som de undertecknade hoppas att ska kunna återställas.

– Upphängningskonstruktionen finns kvar. Den är byggd enkom för vapnet. Det är dumt att den står tom, säger en av initiativtigarna, Göran Fagerstedt.

Initiativet överlämnades till stadsstyrelsens ordförande Anders Walls på torsdagen.

– Walls tog positivt emot vårt det och lovade föra ärendet vidare.

Vapnet plockades troligtvis ner 2008 inför grundandet av staden Raseborg.

– Det kändes som om man ville ha bort allt som påminde om de gamla kommunerna. Men i det här skedet borde väl alla känslor ha lagt sig. Som guide brukar jag berätta om områdets intressanta historia från tät bebyggelse till köping, stad och slutligen stadsdel. Det skulle vara roligt att visa också den här biten av historien, säger Fagerstedt.

Det goda är att vapnet antagligen finns förvarat någonstans i stadens lager och troligtvis bara är i behov av att putsas upp.

– Så detta borde inte vara någon stor sak att åtgärda, säger Fagerstedt.

Mer läsning