Nästa granne klagar på p-plats

Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Tvisten kring parkeringsplatsen vid Svenviken i Ingå handlar nu om fem meter staket.

Aktiebolaget Svenvikens hamn har lämnat in en rättelseyrkan om ett beslut fattat av byggnadstillsynschefen i oktober. I beslutet beviljades tillstånd för en parkeringsplats på hamnområdet i Svenviken, men med villkor. Dessa villkor föll inte hamnbolaget på läppen, utan man lämnade in en rättelseyrkan. Den behandlas i byggnads- och miljönämnden på tisdagen. Förslaget är att förkasta rättelseyrkan.

– Vi är jätteförvånade över inställningen. Vi har kommit överens med den granne som ursprungligen klagade på parkeringsplatsen om hur vi ska göra, men nu är det en annan granne som har klagat, säger Håkan Fagerström, ordförande för aktiebolaget Svenvikens hamn.

Bakgrunden till tvisten går till 2014, då Ingå kommun beslutade sälja bryggan i Svenviken till aktiebolaget Svenvikens hamn – Svenvikenin satama. Bolaget står nu för driften av hamnen, som har 27 båtplatser. Till hamnen hör ett markområde, som också ägs av aktiebolaget.

– Vi trodde att vi köpte mark för att kunna ha våra bilar där men nu får vi inte ens det.

Efter köpet breddade aktiebolaget vägen ner till hamnen för att få plats för fler bilar. Åtgärderna gjordes utan tillstånd från kommunen, vilket föranledde ett grannbesvär. Aktiebolaget lämnade in en åtgärdsansökan i efterskott och beviljades tillstånd för p-plats men med ytterligare tillägg. Parkeringen ska flyttas högre upp i branten och det staket som byggts ska ytterligare förlängas.

– Vi har ju redan gått med på att återställa området och plantera gran och vide. Vi förstår inte kommunens synpunkt, säger Fagerström.

Mer läsning