Näst största gatuprojektet: cykelväg vid en väg med obyggda hus

Södra Laversvägen får en cykelväg för framtida behov - längs vägen finns åtta obebyggda småhustomter. Projektet kostar kommunen 44 000 euro.

290 meter norrut från korsningen mellan Gräskärrsvägen och Södra Laversvägen ska i år få en gång- och cykelväg. Projektet är med den uppskattade kostnaden 44 000 euro det näst dyraste i kommunens gatuprogram för i år. Det dyraste projektet är asfalteringen av Gräskärrsvägen som beräknas kosta 50 000 euro. Dessutom ska gång- och cykelvägen vid Gräskärssvägen få asfalt för kring 12 000 euro.

Övriga projekt i det godkända gatuprogrammet är plantering av gatuträd vid Åkerbrinken (15 000 euro), asfalteringen av gång- och cykelvägen vid Skolstigen (4 500 euro), och asfaltering vid Jukola daghem och Lilla Aleksis (3 500 euro). Dessutom reserveras 4 500 euro för asfaltlappningar på Vargsvängen och 3 000 euro för asfaltlappningar på Sparbanksvägen.

Nästa år åtgärdas bland annat Tjusterbyberget (17 000 euro), Brännmalmsbågen (14 500 euro), Bollstadsvägen (12 500 euro) och järnvägsstationens parkeringsplats (10 000 euro).

Mer läsning