Närmare tusen skogsfigurer fick besök

I Ekenäs. Den gamla tallskogen på Åsen i Ekenäs är ett viktigt rekreations- och genomgångsområde. Meningen är att den här närskogens karaktär ska bibehållas, därför ska den naturliga föryngringen bromsas. Bild: Lina Enlund

Hans egen kärlek till skogen har spelat en stark roll då Romi Rancken arbetat med en skötselplan för staden Raseborgs närskogar. Arbetet har gjorts i samarbete med stadens skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson.

Närmare tusen skogsfigurer på drygt tusen hektar har sysselsatt Ekenäsbon Romi Rancken, forstmästare och timlärare vid yrkeshögskolan Novia, de två senaste åren. Närskogarna ägs av Raseborgs stad som...