Närförskolor slogs fast

Bildningsnämnden i Raseborg vill skapa en tydlig struktur för samarbetet mellan förskolan och nybörjarundervisningen i skolorna.

Bildningsnämnden i Raseborg har bestämt att varje förskola ska samarbeta med endast en fastställd skola. En skola kan dock ha flera närförskolor. Exempelvis samarbetar Seminarieskolan med fem förskolor och Katarinaskolan med tre.

Som ett led i den nya modellen har nämnden också slagit fast att verksamheten vid Västerby förskola ska flytta från Västerby daghem till utrymmen i Österbo daghem. Förskole- och daghemsavdelningen i Västerby flyttas som en enhetlig grupp. Västerby förskola fortsätter som närförskola för dem som senare ska gå i Västerby skola trots att den fysiska adressen för förskolan och daghemmet ändras.

– Orsaken är ett lågt antal barn i förskola och småbarnspedagogik från hösten, säger nämndens ordförande Maj-Britt Malmén, SFP.

Sju barn väntas börja förskolan och två småbarnspedagogiken i höst.

Mer läsning