När västra Nyland ritades om

Ny stad. Raseborg uppstod vid ingången av år 2009. Bild: VN-arkiv

Kommungränserna i regionen har justerats många gånger under det senaste halvseklet.

Tonen var allt annat än mild på ledarplats i VN för 50 år sedan, hösten 1967.

Tidningen hade gärna sett stora förändringar på kommunkartan, närmare bestämt fusioner, men nu hade fullmäktige för Västra Nylands regionplansförbund luckrat upp förbundsstyrelsens förslag till ny kommunstruktur. Styrelsen hade bland annat förslagit att Kyrkslätt och Sjundeå går ihop, att Karis köping, Karis landskommun och Ingå bildar en ny storkommun och att Hangö, som omfattade endast en mindre del av Hangö udd, förstoras rejält.

Förbundsfullmäktige föreslog nu att Ekenäs, Snappertuna och Ekenäs landskommun minus Tvärminne slås ihop, att Karis köping och landskommun fusioneras, att Tenala, Bromarv och Tvärminne går ihop samt att Hangö får nöja sig med det som staden har.

Gav kritik

Det räckte inte för tidningen, som på ledarplats 28.10 beskrev förslaget som ett misslyckande:

"Redan nu är de västnyländska kommunerna för små och utgör därför ett hinder för en sund samhällsplanering som tar sikte på hela regionens bästa."

"Ändå är det beslutet om att låta Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt kvarstå som självständiga kommunala enheter som kan få de mest ödesdigra konsekvenserna för den västnyländska regionen, tagen som en helhet. Om det blir förverkligat kommer Kyrkslätts anslutning till Helsingforsregionen att påskyndas, och Sjundeå, kanske också Ingå, kommer allt mera att dras in i Lojoregionen."

Tidningen föreslog att Kyrkslätt och Sjundeå slås ihop, men konstaterade att Ingå möjligen kunde klara sig själv tack vare sin hamn och växande industri.

1977 stor förändring

Kommunkartan diskuterades under en längre tid och också den gången rörde staten om i grytan.

Den första fusionen förverkligades 1969. Då raderades gränsen mellan Karis köping och den intilliggande landskommunen. Äktenskapet var inte nytt; de två hade gått skilda vägar 1930.

1977 var det dags för en verkligt stor omställning. Efter en lång process som inte alltid var så smärtfri fusionerades Ekenäs stad, Ekenäs landskommun och Snappertuna, dock så att en del av landskommunen överfördes till Hangö och en del av Snappertuna till Karis.

Nu slogs också Tenala och Bromarv samman. Delar av de två flyttades över till Hangö, som fick sina nuvarande gränser.

– Förändringarna var ganska dramatiska, konstaterade veteranpolitikern, SDP:aren Lauri Metsämäki i VN 29.12 2011 då tidningen redogjorde för kommunrockaderna under det senaste halvseklet.

Gamla vattenvägar

Metsämäki som hade varit fullmäktigeledamot först i Ekenäs landskommun, sedan i Ekenäs och slutligen i Raseborg sade att det var helt nödvändigt att rita om kommunkartan, som hade levt ut sin tid.

– Gränserna var helt förkastliga ur administrativ synvinkel.

Gränsdragningarna baserade sig till en stor del på de gamla vattenvägarna, vilket bland annat förklarar varför Bromarv sträckte sig ner över Hangö udd.

1993 var det dags för följande sammanslagning. Då raserades gränsen mellan Tenala och Ekenäs.

Fyra år senare, 1997, gick Lojo landskommun och Lojo stad samman.

I kommissionen

Lauri Metsämäki hann delta i underhandlingar inför tre fusioner. Först handlade det om sammanslagningen 1977 då han representerade Ekenäs landskommun. Som följande deltog han i förhandlingarna mellan Ekenäs och Tenala. Slutligen var han medlem i den kommission som höll i trådarna inför fusionen vid ingången av 2009, då Karis, Pojo och Ekenäs bildade dagens Raseborg.

– Det var den mest proffsigt skötta process jag varit med om, sade Metsämäki och konstaterade att också den senaste fusionen var nödvändig.

I intervjun uttryckte den erkända politikern sin tillfredsställelse över de gränsjusteringar som har gjorts genom åren.

– Ur västnyländsk synvinkel var reformerna det enda tänkbara.

År 1969 återförenades Karis köping och Karis landskommun.

Ekenäs stad, Ekenäs landskommun och största delen av Snappertuna fusionerades 1977. En del av Ekenäs landskommun flyttades till Hangö, medan en del av Snappertuna anslöts till Karis.

1977 slogs också Tenala och Bromarv ihop. Delar av de två kommunerna överfördes till Hangö.

Tenala och Ekenäs gick samman 1993.

År 1997 införlivades Lojo kommun med Lojo stad.

2009 slogs Karis, Pojo och Ekenäs ihop.